فرم پیگیری سفارش :

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

ارسال مرسولات به دو صورت شکل می گیرد:
1- ارسال توسط باربری
2- دریافت جنس از انبار توسط مشتری

نکات

– در صورتی که می خواهید مرسوله شما توسط باربری ارسال شود، در نظر داشته باشید مسئولیت ارسال با مشتری می باشد و باربری موضف است تا مرسوله را سالم به دست مشتری برساند.

– اگر خودتان قصد دریافت سفارشتان را دارید، سفارش شما درب انبار تحویل داده خواهد شد و آدرس انبار برای شما ارسال می شود.

–  در صورتی که محصول شما توسط باربری ارسال شود، هزینه ارسال نیز به عهده مشتری می باشد.